Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hội nghị tập huán ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2022 - Phòng Quản lý Cơ sở giáo dục Ngoài công lập

Administrator
Trong các ngày 19, 22, 24 tháng 8 năm 2022, Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập đã tiến hành tổ chức Hội nghị Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2022 cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh