Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hội nghị sơ kết học kì 1 năm học 2021-2022 cấp tiểu học - Phòng Giáo dục Tiểu học

Administrator
Sáng ngày 23/3/2022, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết học kì 1 năm học 2021-2022 cấp tiểu học, tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp chuyên môn trong năm học 2020-2021.