Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện chương trình tài trợ chăm lo cho 98 em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Ngày 13/9/2022, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM và Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM đã tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện chương trình tài trợ chăm lo cho 98 học sinh THCS mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TPHCM.