Trường THPT Thạnh Lộc

Tin nhà trường

HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI CHI BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ TẬP THỂ CẤP ỦY  NĂM 2022

HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI CHI BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ TẬP THỂ CẤP ỦY NĂM 2022

Nguyễn Thị Mai Hiên
Công tác kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Chi bộ, đảng viên và tập thể Cấp ủy cuối năm là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng cũng như chất lượng của đội ngũ đảng viên.

Ngày 17 tháng 12 năm 2022, Chi Bộ trường THPT Thạnh Lộc tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Chi bộ, đảng viên và tập thể Cấp ủy cuối năm 2022

Tham dự hội nghị có

Các đồng chí trong tổ công tác Đảng Quận ủy - Quận 12

Các đồng chí trong Cấp ủy - Chi bộ Trường THPT Thạnh Lộc

và các đồng chí Đảng viên Chi bộ

Đ/c Phạm Thị Bình - Bí thư Chi bộ thông qua Báo cáo kiểm điểm tập thể cấp ủy 

Ý kiến góp ý của Đảng viên

Đồng chí Bình kết luận, tổng hợp các nội dung tiếp thu.

Đ/c Hồng Vân Thông qua biên bản họp kiểm điểm cá nhân

Tiến hành bổ phiếu: xếp loại chất lượng Đảng viên và xếp loại chất lượng Chi bộ cơ sở; xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo - Cấp ủy

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Chi bộ, đảng viên và tập thể Cấp ủy năm 2022 thành công tốt đẹp!

Bài viết: Đ/c Mai Hiên

Ảnh: Đ/c Sang