Trường THPT Thạnh Lộc

Chi Bộ

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Chi bộ, đảng viên và tập thể Cấp ủy năm 2021

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Chi bộ, đảng viên và tập thể Cấp ủy năm 2021

Nguyễn Thị Mai Hiên
Nhằm để ghi nhận, phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời chỉ ra những hạn chế để có biện pháp khắc phục tiến tới xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh xứng đáng với niềm tin của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, sáng 8 giờ 00 ngày 10 tháng 01 năm 2022 Chi bộ trường THPT Thạnh Lộc tổ chức: Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Chi bộ, đảng viên và tập thể Cấp ủy năm 2021.

Thành phần tham dự:

(1) Đ/c Phạm Lê Việt – UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Quận 12

(2) Đ/c Võ Kim Ngọc - Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

(3) Đ/c Nguyễn Vũ An - Chuyên viên ban tổ chức Quận ủy

(4) Đảng viên Chi bộ: 27/28, trong đó có 26 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị

Các đồng chí trong tổ công tác Quận ủy - Quận 12

Các đồng chí trong Cấp ủy - Chi bộ Trường THPT Thạnh Lộc

Các đồng chí Đảng viên Chi bộ

Đ/c Phạm Thị Bình - Bí thư Chi bộ thông qua Báo cáo kiểm điểm tập thể cấp ủy 

Ý kiến góp ý của Đảng viên

Đồng chí Bình kết luận, tổng hợp các nội dung tiếp thu.

Đ/c Hồng Vân Thông qua biên bản họp kiểm điểm cá nhân ngày 08 tháng 01 năm 2022.

Tiến hành bổ phiếu: xếp loại chất lượng Đảng viên và xếp loại chất lượng Chi bộ cơ sở; xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo - Cấp ủy

Tổ kiểm phiếu công bố kết quả 

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Chi bộ, đảng viên và tập thể Cấp ủy năm 2021 thành công tốt đẹp!

Bài viết: Đ/c Mai Hiên

Ảnh: Đ/c Sang