Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hội nghị Công khai dự toán năm 2022 các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phòng Kế hoạch Tài chính

Hội nghị Công khai dự toán năm 2022 các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phòng Kế hoạch Tài chính

Administrator

Thực hiện Kế hoạch Năm học 2021-2022, ngày 25/01/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Công khai dự toán năm 2022 các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đại biểu tham dự Hội nghị:

Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo:

1. Ông: Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

2. Bà: Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD&ĐT;

3. Ông: Mai Phương Liên - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD&ĐT.

4. Ông: Nguyễn Mạnh Thắng - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD&ĐT.

Cùng các ông (bà) là Lãnh đạo, chuyên viên các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

Ông Mai Phương Liên - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD&ĐT trình bày nội dung Báo cáo Công khai dự toán năm 2022 các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.

Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD&ĐT điều hành thảo luận và trả lời các ý kiến thắc mắc và một số điểm cần lưu ý thực hiện công tác tài chính - tài sản và mua sắm, sửa chữa

Ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

 

 

 

 

 

Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Kế hoạch Tài chính