Trường THPT Thạnh Lộc

Tin nhà trường

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023 - 2024

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023 - 2024

Nguyễn Thị Mai Hiên
Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, vào ngày 12/10/2023, trường THPT Thạnh Lộc đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2023-2024. Thành phần tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Công đoàn và toàn thể cán bộ công, chức, viên chức và người lao động của nhà trường.

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

 

Kết nạp Đoàn viên mới

Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị và giới thiệu tổ thư kí Hội nghị

Đoàn chủ tịch gồm: Thầy Lương Văn Định - Hiệu trưởng nhà trường và Thầy Vũ Văn Tuấn - Chủ tịch công đoàn

Thư ký Hội nghị gồm: Thầy Tạ Duy Quỳnh - Thư kí hội đồng và Cô Trần Ngọc Phương Linh - GV môn Sinh - CN

Thầy Vũ Văn Tuấn - Chủ tịch công đoàn thông qua chương trình Hội nghị

Thầy Lương Văn Định - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường trong năm 2022 - 2023

Thầy Vũ Văn Tuấn - Chủ tịch công đoàn báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Hội nghị CB, CC, VC, NLĐ và thực hiện quy chế dân chủ năm học 2022 - 2023

Thầy Lương Văn Định - Hiệu trưởng nhà trường thông qua kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2023 - 2024 và giải trình ý kiến từ các tổ Công đoàn

Thầy Trần Văn Tiến thông qua báo cáo kết quả hoạt động Ban TTND 2022 - 2023

Ban TTND nhiệm kì 2021 - 2023 hết nhiệm kì

Bầu Ban TTND nhiệm kì 2023 - 2025

Ban TTND nhiệm kì 2023 - 2025 ra mắt Hội nghị

Đồng chí Bùi Thị Do - Ủy viên BCHCĐ thông qua các quyết định khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong năm học 2022 - 2023

Tổ thư ký thông qua nghị quyết Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo cấp trên

Sau hơn 4 giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị CB, CC, VC và người lao động trường THPT Thạnh Lộc đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thảo luận và xây dựng được Nghị quyết với sự nhất trí 100% của đại biểu tham dự. Với sự nhất trí, năm học học 2023 - 2024 toàn thể CB, CC, VC và người lao động nhà trường sẽ cố gắng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội nghị.

Ảnh: Công đoàn

Đăng Bài: Cô Mai Hiên