Trường THPT Thạnh Lộc

Tin nhà trường

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THÁNG 1 + 2

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THÁNG 1 + 2

Võ Thị Xuân Thắm
Sáng thứ bảy, ngày 11/2/2023 trường THPT Thạnh Lộc đã có buổi hoạt động “Ngoài giờ lên lớp” với 2 chủ đề: Thanh niên với lý tưởng Cách Mạng và Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc dân tộc.
Đến với tiết sinh hoạt, học sinh đã nhận thức rõ về nhiệm vụ của thanh niên trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc qua chủ đề tháng 1, đồng thời rút ra cho bản thân mình bài học bổ ích trong văn hóa ứng xử, nhằm hướng đến xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh qua chủ đề 2.
Một số hình ảnh: 

Có thể là hình ảnh về trong nhà

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng, cây và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Ảnh: Đoàn thanh niên trường THPT Thạnh Lộc