Trường THPT Thạnh Lộc

Đoàn thanh niên

HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG LỄ KHỞI ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN

HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG LỄ KHỞI ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN

Võ Thị Xuân Thắm
Vào sáng ngày 25/02/2024, Chi Đoàn Giáo viên kết hợp với Ban Chấp Hành Đoàn trường và các thành viên của CLB Công tác xã hội trường THPT Thạnh Lộc đã thực hiện hoạt động dọn vệ sinh khuôn viên trường để hưởng ứng tháng thanh niên.

Vào sáng ngày 25/02/2024, Chi Đoàn Giáo viên kết hợp với Ban Chấp Hành Đoàn trường và các thành viên của CLB Công tác xã hội trường THPT Thạnh Lộc đã thực hiện hoạt động dọn vệ sinh khuôn viên trường, phân loại rác với mục đích hưng ứng Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề: "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"

Tháng thanh niên được tổ chức nhằm phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để cống hiến hết mình cho các hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội.

Một số hình ảnh: