Trường THPT Thạnh Lộc

Giới thiệu

Hình ảnh cuộc thi làm báo tường ATGT

Hình ảnh cuộc thi làm báo tường ATGT

Trường Thạnh Lộc

Để hưởng ứng tháng an toàn giao thông Đoàn trường THPT Thạnh Lộc đã phát động cuộc thi làm báo tường tuyên truyền ATGT, và sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu: