Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

GIẤY MỜI và TÀI LIỆU Hội nghị giao ban chuyên môn lần 2, năm học 2020-2021 và Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn Quốc tế giai đoạn 2021-2030" - Văn Phòng Sở

Administrator
  • File name: 0-giay-moi-va-tai-lieu-hoi-nghi-giao-ban-chuyen-mon.pdf (917.6 Kb)
    Download
  • File name: 1-giay-moi-va-tai-lieu-hoi-nghi-giao-ban-chuyen-mon.pdf (11.67 Mb)
    Download