Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Giấy mời Dự Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng - Văn Phòng Sở

Administrator
  1. Thời gian: 8g00 ngày 09 tháng 10 năm 2020.
  2. Địa điểm: Hội trường 2.1
  3. Tài liệu: đính kèm.

Vì tính chất quan trọng của Hội nghị, đề nghị các đơn vị tham dự đầy đủ, nghiêm túc, đúng thành phần./.Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)