Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Dự thảo Điểm thi và đề cử Lãnh đạo Điểm thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 25/5/2022 - Phòng Giáo dục Trung học

Administrator

Thực hiện Kế hoạch số 696/KH-SGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức thi Nghề phổ thông năm học 2021 – 2022, Phòng Giáo dục Trung học đề nghị:

 

1. Đề cử lãnh đạo Điểm thi

- Trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học, Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX đề cử cán bộ làm lãnh đạo Điểm thi gồm: Trưởng Điểm thi, Phó trưởng Điểm thi, Thư ký Điểm thi.

- Chú ý: Đơn vị được chọn làm Điểm thi phải đề cử Phó trưởng Điểm thi 2 và Thư ký 2.

BẤM VÀO ĐÂY để đề cử cán bộ làm lãnh đạo Điểm thi.

- Thời gian hoàn tất: Trước ngày 12/5/2022.

 

2. Dự thảo (lần 1) Điểm thi Nghề phổ thông cấp THPT

- Các Trường, Trung tâm được chọn làm Điểm thi rà soát số lượng thí sinh, số lượng phòng thi (theo tập tin đính kèm).

- Các Trường, Trung tâm có thí sinh dự thi kiểm tra Điểm thi (là nơi thí sinh đi thi), số lượng thí sinh.

Các vấn đề phát sinh, đề xuất, điều chỉnh, ... Trường, Trung tâm báo cáo về Phòng Giáo dục Trung học (liên hệ qua chuyên viên Trần Thanh Phong của Phòng Giáo dục Trung học) trước ngày 12/5/2022.

File thứ 1: du-thao-1-diem-thi-nghe-2021-2022_952022152034.xlsx
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học