Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Dự Hội nghị triển khai nội dung ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các hoạt động dạy học, giáo dục trong trường trung học - Phòng Trung Học

Administrator

Liên kết tham gia Hội nghị:

1. live.hcm.edu.vn (đăng nhập và chọn Lớp học như trong Giấy mời).

2. https://live.classin.com/pc.html?lessonKey=2c8af20e3ef48efb

(tham gia hội nghị trực tiếp, không cần đăng nhập).

 

File thứ 1: 173-du-hoi-nghi-ai_2752022142723.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học