Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Dự Hội nghị triển khai Kỳ thi nghề phổ thông cấp THPT năm học 2021 - 2022, khóa ngày 25/5/2022 - Phòng Trung Học

Administrator

Danh sách thành phần dự họp theo Giấy mời số 125/GM-SGDĐT ngày 17/5/2022 xem trong tập tin đính kèm.

 

 

File thứ 1: 125-thu-moi-hop-nghe_1752022174027.pdf
File thứ 2: van-ban-997-quyet-dinh-diem-thi-danh-sach-lanh-dao_1752022174027.xlsx
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học