Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Dự hội nghị tổng kết Hội khỏe Phù Đổng năm học 2019-2020 và Tổng kết công tác giáo dục thể chất, thể thao học đường giai đoạn 2016-2020 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Thư mời kèm danh sách khen thưởng cá nhân, tập thể trong công tác tổ chức HKPĐ Thành phố và công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020; Danh sách 29 giáo viên phụ trách môn; Báo cáo kết quả tổ chức HKPĐ Thành phố và kết quả thực hiện Chương trình liên tịch giai đoạn 2016-2020.