Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Dự hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục nhà trường cấp THPT - Phòng Trung Học

Administrator

Kính gửi:

- Hiệu trưởng trường THPT;

- Hiệu trưởng trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT)

Thư mời Dự hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020-2021 cấp THPT.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

 


Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)