Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Điều động giám thị tham gia Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, 12 cấp Thành phố năm học 2020 - 2021 - Sở HCM

Administrator

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thành phố Thủ Đức;

- Hiệu trưởng trường THPT.

Công văn số 661/SGDĐT-GDTrH ngày 11/3/2021 về điều động giám thị tham gia Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, 12 cấp thành phố năm học 2020 - 2021.

Nội dung chi tiết trong các tập tin đính kèm.

Tác giả: adminTải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

  • File name: 0-dieu-dong-giam-thi-tham-gia-ky-thi-hoc-sinh-gioi-l.docx (8.4 Kb)
    Download
  • File name: 1-dieu-dong-giam-thi-tham-gia-ky-thi-hoc-sinh-gioi-l.pdf (302.4 Kb)
    Download