Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Điều chỉnh lịch thi học sinh giỏi lớp 9 và lớp 12 năm học 2020 - 2021 - Phòng Trung Học

Administrator

Công văn số 576/SGDĐT-GDTrH ngày 02/3/2021 về điều chỉnh lịch thi học sinh giỏi lớp 9 và lớp 12  năm học 2020 - 2021.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

 

Tác giả: Phòng Trung Học

Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)

  • File name: 0-dieu-chinh-lich-thi-hoc-sinh-gioi-lop-9-va-lop-12.docx (8.5 Kb)
    Download