Đến tham dự diễn đàn có cô Phạm Thị Bình - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường; Chú Phạm Phúc Vinh - Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh; Đ/c Thái Bảo Ngân - Đại diện Ban thường vụ Quận đoàn 12; Các thầy cô Trợ lý thanh niên, BCH chi đoàn giáo viên, chủ nhiệm các lớp cũng đã tham dự diễn đàn.

Vê phía học sinh, mỗi lớp cử 02 học sinh đại diện tham gia."/> DIỄN ĐÀN NGHE HỌC SINH NÓI - NÓI HỌC SINH NGHE
Trường THPT Thạnh Lộc

Giới thiệu

DIỄN ĐÀN NGHE HỌC SINH NÓI - NÓI HỌC SINH NGHE

DIỄN ĐÀN NGHE HỌC SINH NÓI - NÓI HỌC SINH NGHE

Đoàn Thanh niên
Nhằm tạo cho học sinh môi trường học tập thân thiện, phát huy tối đa khả năng học tập của học sinh cũng như Nắm bắt thông tin dư luận, nhu cầu, nguyện vọng của học sinh.

Sáng ngày 19/12/2015 đoàn trường đã tổ chức diễn đàn "Nghe học sinh nói- nói học sinh nghe" tại phòng thính thị của nhà trường.

Đến tham dự diễn đàn có cô Phạm Thị Bình - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường; Chú Phạm Phúc Vinh - Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh; Đ/c Thái Bảo Ngân - Đại diện Ban thường vụ Quận đoàn 12; Các thầy cô Trợ lý thanh niên, BCH chi đoàn giáo viên, chủ nhiệm các lớp cũng đã tham dự diễn đàn.

Vê phía học sinh, mỗi lớp cử 02 học sinh đại diện tham gia.