1. Giai đoạn 1: Cán bộ lớp, cán bộ Đoàn tổ chức diễn đàn tại lớp trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm ngày thứ hai 1/12/2014.

- Nội dung trao đổi: nhu cầu, nguyện vọng, ý kiến của học sinh về mọi mặt học tập và hoạt động trong nhà trường.

2. Giai đoạn 2: BCH Đoàn trường tổ chức diễn đàn cấp trường vào lúc 13h30 ngày thứ năm 04/12/2014 tại Hội trường.

- Đại diện Chi bộ, Ban Giám Hiệu sẽ trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, giải đáp các thắc mắc cũng như đưa ra các hướng giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng của học sinh.

"/> DIỄN DÀN "NGHE HỌC SINH NÓI-NÓI HỌC SINH NGHE"
Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

DIỄN DÀN

DIỄN DÀN "NGHE HỌC SINH NÓI-NÓI HỌC SINH NGHE"

Đoàn Thanh niên
Nhằm nắm bắt thông tin , nhu cầu, nguyện vọng của học sinh; thực hiện cuộc vận động “ Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”. Đoàn trường THPT Thạnh Lộc đã tổ chức diễn đàn "Nghe học sinh nói - Nói học sinh nghe" trong tháng 12.

1. Giai đoạn 1: Cán bộ lớp, cán bộ Đoàn tổ chức diễn đàn tại lớp trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm ngày thứ hai 1/12/2014.

- Nội dung trao đổi: nhu cầu, nguyện vọng, ý kiến của học sinh về mọi mặt học tập và hoạt động trong nhà trường.

2. Giai đoạn 2: BCH Đoàn trường tổ chức diễn đàn cấp trường vào lúc 13h30 ngày thứ năm 04/12/2014 tại Hội trường.

- Đại diện Chi bộ, Ban Giám Hiệu sẽ trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, giải đáp các thắc mắc cũng như đưa ra các hướng giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng của học sinh.

Một số hình ảnh tại diễn đàn