Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

ĐỊA CHỈ CÁC ĐIỂM THI

Administrator
Địa chỉ các điểm thi THPT quốc gia năm 2015 - 2016

1. Trường THCS Lữ Gia: Số 52/1A Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11

https://www.google.com/maps/place/Lu+Gia+Secondary+School/@10.7717971,106.6530366,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x28bd831b012455cf!8m2!3d10.7718481!4d106.6542758

2. Trường THCS Trần Phú: Số 82 Cửu Long, Phường 15, Quận 10

https://www.google.com/maps/place/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+THCS+Tr%E1%BA%A7n+Ph%C3%BA/@10.784302,106.6565931,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5902af133cbd5228!8m2!3d10.78309!4d106.6615498

3. Trường THPT Diên Hồng: Số 11 Thành Thái, phường 14, Quận  10

https://www.google.com/maps/place/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+THCS+-+THPT+Di%C3%AAn+H%E1%BB%93ng/@10.7710288,106.6655896,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf08a7961671b390f!8m2!3d10.7706334!4d106.6657671

4. Trường THPT Nguyễn Khuyến: Số 50 Thành Thái, Phường 12, Quận 10 

https://www.google.com/maps/place/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+THPT+Nguy%E1%BB%85n+Khuy%E1%BA%BFn/@10.7693779,106.6665977,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa797584c6b647f89!8m2!3d10.7693779!4d106.6665977

5. Trường THCS Hoàng Văn Thụ: Số 322 Nguyễn Tri Phương, phường 4, Quận 10 

https://www.google.com/maps/place/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+THCS+Ho%C3%A0ng+V%C4%83n+Th%E1%BB%A5/@10.7636276,106.6624492,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x99ca4d9b3c500c8f!8m2!3d10.7633!4d106.6686014!6m1!1e1

6. Trường THPT Trần Quang Khải: Số 343D Lạc Long Quân, phường 5, Quận 11

https://www.google.com/maps/place/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+THPT+Tr%E1%BA%A7n+Quang+Kh%E1%BA%A3i/@10.7676967,106.6412613,17.75z/data=!4m5!3m4!1s0x31752e97c06f64a7:0xc4faae29a27e00f1!8m2!3d10.7681459!4d106.6428878

7. Trường THCS Lê Quý: Số 343D Lạc Long Quân, phường 5, Quận 11

https://www.google.com/maps/place/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+THPT+Tr%E1%BA%A7n+Quang+Kh%E1%BA%A3i/@10.7676967,106.6412613,17.75z/data=!4m5!3m4!1s0x31752e97c06f64a7:0xc4faae29a27e00f1!8m2!3d10.7681459!4d106.6428878

8. Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin, TPHCM:  Số 12 Trịnh Đình Thảo, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú

https://www.google.com/maps/place/ITC+HCMC/@10.7753826,106.6321543,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x798819bdcd0522b0!8m2!3d10.7749241!4d106.6345254

9. Trường THCS Đồng Khởi: Số 20 Thạch Lam, Phường Phú Thạnh,Quận Tân Phú

https://www.google.com/maps/place/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+THCS+%C4%90%E1%BB%93ng+Kh%E1%BB%9Fi/@10.7773601,106.6277928,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x80329d28804d163a!8m2!3d10.7767505!4d106.6327912

10. Trường THCS Lý Phong: Số 83 Nguyễn Duy Dương, phường 9, Quận 5

https://www.google.com/maps/place/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+THCS+L%C3%BD+Phong/@10.7579114,106.6715946,15.58z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x975b7c5edca2500b!8m2!3d10.7577642!4d106.6714897

11 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền: Số 649 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình

https://www.google.com/maps/place/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+THPT+Nguy%E1%BB%85n+Th%C6%B0%E1%BB%A3ng+Hi%E1%BB%81n/@10.7932949,106.6545888,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x21982239454d47f2!8m2!3d10.7932949!4d106.6545888

12. Trường Thcs Âu Lạc: Số 46 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình

https://www.google.com/maps/place/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Thcs+%C3%82u+L%E1%BA%A1c/@10.7931233,106.6578591,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x11cf79c0f2b224fd!8m2!3d10.7931233!4d106.6578591

13. Trường THCS Ngô Quyền: Số 97, Trường Chinh, Phường12, Quận Tân Bình

https://www.google.com/maps/place/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+THCS+Ng%C3%B4+Quy%E1%BB%81n/@10.7947347,106.6483726,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xdddae130536d3a4a!8m2!3d10.7946267!4d106.6499068

14 Trường THCS Trường Chinh: Số 162T Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình

https://www.google.com/maps/place/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+THCS+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Chinh/@10.7986907,106.6437093,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf58456d3785326fb!8m2!3d10.7961902!4d106.6474414

15. Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh: Số 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, Quận 10 hay 142 Tô Hiến Thành, phường 14, Quận 10

https://www.google.com/maps/place/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+B%C3%A1ch+khoa+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh/@10.7716295,106.6604868,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xef77cd47a1cc691e!8m2!3d10.7725465!4d106.6587273