Trường THPT Thạnh Lộc

Tuyển sinh ĐH-CĐ

ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015

ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015

Administrator
Bộ Giáo dục và Đào tạo ra công văn số 374/KTCLGD-KT ngày 31 tháng 3 năm 2015, về giới thiệu đề thi minh họa kỳ thi THPT quôc gia năm 2015