Trường THPT Thạnh Lộc

Tuyển sinh ĐH-CĐ

Môn Toán                                    Môn Sinh học                                Môn Địa lí                                  

Môn Vật lý                                   Môn Ngữ văn                                Môn Anh văn  

Môn Hóa                                     Môn Lịch sử                                   Môn GDCD