Trường THPT Thạnh Lộc
NGÀY HỘI VĂN HOÁ CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM NĂM 2022Sáng ngày 08/05 Đoàn trường THPT Thạnh Lộc đã tham gia ngày hội văn hoá các dân tộc Việt Nam do Quận đoàn tổ chức tại Trường THPT Võ Trường Toản Trong...
  • Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Chi bộ, đảng viên và... Nhằm để ghi nhận, phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời chỉ ra những hạn chế để có biện pháp khắc phục tiến tới xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh xứng đáng với niềm tin của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, sáng 8 giờ 00 ngày 10 tháng 01 năm 2022 Chi bộ trường THPT Thạnh Lộc tổ chức: Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Chi bộ, đảng viên và tập thể Cấp ủy năm 2021.
  • Hội nghị triển khai Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung... Sáng 20/11/2021, Chi bộ trường THPT Thạnh Lộc đã tổ chức hội nghị triển khai Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm
  • CHI BỘ TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2021 Sáng ngày 20 tháng 11 năm 2021, Chi bộ trường THPT Thạnh Lộc tổ chức lễ kết nạp Đảng cho quần chúng Phạm Ánh Trinh
  • Sinh hoạt Chi Bộ tháng 11/2021- Nội dung tuyên truyền: " Một số vấn đề về trách nhiệm nêu... Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Kết luận 01-KL/TW về về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Về vấn đề nêu gương, Kết luận nêu một số hạn chế, tồn tại: “Việc tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu, chưa thường xuyên; một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, vi phạm pháp luật”. Đây là một nhận định thể hiện sự thẳng thắn, mạnh dạn và từ đó có căn cứ để định hướng thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian tới.
  • Sinh hoạt Chi Bộ tháng 11/2021- Nội dung tuyên truyền: "Tận dụng cơ hội trong thách thức của... Dịch Covid-19 đối với Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng là một loại rủi ro nặng nề, là một thách thức thực sự. Dẫu vậy, dịch bệnh đã tạo ra hoặc thúc đẩy hình thành một số cơ hội để từ đó có thể điều chỉnh nhiều hoạt động của đời sống xã hội, kể cả hoạt động của bộ máy chính trị, góp phần khắc phục những hạn chế, trì trệ, thay đổi những thói quen chưa tốt, gợi mở những hành vi và hoạt động mới… Nếu các cá nhân, tổ chức có thể nắm bắt những cơ hội đó một cách hợp lý và điều chỉnh kịp thời thì việc phục hồi các hoạt động sau dịch sẽ nhanh hơn, tạo điều kiện xã hội phát triển tốt hơn.