Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 – 23/11/2020) - VP Đảng Ủy

Administrator


Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo giới thiệu tài liệu tuyên truyền “Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)” - nguồn từ Trang tin Điện tử Đảng bộ Thành phố.

Nhấn vào đây để tải tài liệu