Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945 - 10/12/2020) - VP Đảng Ủy

Administrator

 

Năm 2020 là năm Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945 - 10/12/2020), thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cục Chính trị - Quân khu 7 với Ban Tuyên giáo Thành ủy về chỉ đạo công tác tư tưởng, văn hóa giai đoạn 2017 - 2021; thực hiện Công văn số 60-CV/BTGTU ngày 16 tháng 11 năm 2020 về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân khu 7, Văn phòng Đảng ủy cung cấp Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945 - 10/12/2020) do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 biên soạn.

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tải về theo đường link bên dưới để phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại đợn vị.

Nhấn vào đây để tải đề cương