Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng – ghen (28/11/1820 – 28/11/2020) - VP Đảng Ủy

Administrator

 

Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo giới thiệu tài liệu tuyên truyền "Tuyên truyền Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng – ghen (28/11/1820 – 28/11/2020)” - nguồn từ Trang tin Điện tử Đảng bộ Thành phố.

Nhấn vào đây để tải tài liệu