Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 – 18/5/2021) - Đảng ủy Sở

Administrator

 

Nhấn vào đây để tải đề cương tuyên truyền

Tác giả: Đảng ủy Sở; Nguồn tin: Đảng ủy Sở