Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (8/8/1921 - 8/8/2021) - Đảng ủy Sở

Administrator

 

 

 

Nhấn vào đây để tải đề cương tuyên truyền

Tác giả: Đảng ủy Sở; Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Thành ủy