Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV - Đảng ủy Sở

Administrator

 

Nhấn vào đây để tải đề cương tuyên tuyền 

Tác giả: Văn phòng Đảng ủy; Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Thành ủy