Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Đáp án môn Sử khối 12

Đáp án môn Sử khối 12

Administrator
Học kỳ I năm học 2013 - 2014

           ĐÁP ÁN - Lịch sử – Khối 12

          I/. Sử thế giới (7 điểm):

Câu 1: (3 điểm)_ Liên bang Nga

              Từ sau……………………………(0,5 điểm)

     * Kinh tế:                (0,5 điểm)

           + 1990 -> 1995,………

           + Từ 1996………………

      * Chính trị:            (0,5 điểm)

              Tháng 12/1993,……..Đối nội:………………

      * Đối ngoại:           (0,5 điểm)

           + Nước Nga ngã về……….

           + Từ năm 2000, chính quyền Putin………….

       * Vai trò: (1 điểm)

           + Là nước lớn, đông dân…..

           + Thay thế Liên xô……..

  Câu 2:(2 điểm)_ Asean

       *Hoàn cảnh ra đời:                       (1 điểm)

            + Sau khi giành độc lập           (0,25 điểm)

            + Nhiều tổ chức                       (0,25 điểm)

            + Tháng 8/1967                       (0,5 điểm)

        * Vì:  Nguyên tắc hoạt động: (1 điểm_ Chép đúng 4/5 nguyên tắc, được trọn điểm)

  Câu 3:(2 điểm)_ Toàn cầu hóa

        * Bản chất _ Khái niệm (1 điểm)

        * Những biểu hiện: (1điểm_ Mỗi biểu hiện được 0,25 điểm)

         II/. Sử Việt Nam (3 điểm):   

           Câu 4:(3 điểm)_ Cương lĩnh NAQ      

        * Nội dung: (2điểm)

            + Xác định đường lối                        (0,5đ)

            + Nhiệm vu                           (0,25đ)

            + Lực lương                          (0,25đ)

            + Lãnh đạo                           (0,25đ)

            + Đoàn kết                            (0,25đ)

                => Ý nghĩa: La                  (0,5đ)

        * Hội Nghị………..(1điểm):

            + Họp ở                                (0,25đ)

            + Quyết định đổi tên             (0,25đ)

  + Cử Trần Phú                       (0,5đ)   

                                        ………………………HẾT………………………………..