Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Đáp án môn Sử khối 11

Đáp án môn Sử khối 11

Administrator
Học kỳ I năm học 2013 - 2014

                                                  ĐÁP AN  SỬ - KHỐI 11:

Câu 1(3 điểm)_ Nhật bản.

    * Nằm ở Đông Bắc Á                   (0,25 đ)

    * Nội dung

         Tháng 1/1868                        (0,5 đ)

            + Chính trị, Kinh tế, Quân Sự, Văn hóa………….._ Mỗi nội dung      0,5 đ

    * Ý nghĩa: Là cuộc CMTS….. (0,25 đ)

Câu 2 (4 điểm)_ CTTGI           

    * Nguyên nhân:                            (1,5 đ)

           + Do sự phát triển không đều                                              (0,5 đ)

           + Một số cuộc chiến tranh đế quốc ban đầu                         (0,5 đ)

           + Hình thành 2 khối quân sự                                               (0,5 đ)

    * Duyên cớ:           (0,5 đ)

    * Diển biến:           (1,25 đ_ có 5 ý, mỗi ý là 0,25 đ)

    * Vì sao…..            (0,75 đ)

           + Đức thực hiện chiến tranh tàu ngầm…………..                        (0,25 đ)

           + Mĩ tham chiến(4/1917) để kiếm lợi sau chiến tranh……            (0,25 đ)

           + Mĩ ngã vế phe Hiệp ước……….                                              (0,25 đ)

  Câu 3:(3 điểm)_ Liên xô

      *Nội dung:           (1,5 đ)

           + Từ 1921, nước Nga….       (0,25 đ)

           + Nội dung: 5 ý                      ( mỗi ý 0,25 đ)

       * Tác dụng:         (0,5 đ)

       * Liên xô…..      (1 đ)

           + Thành lập năm 1922                                                                                (0,25 đ)

           + Năm 1940 có 15 nước tham gia                                                               (0,25 đ)

           + Từ 1991 đã sụp đổ                                                                                  (0,25 đ)

           + Vì CNXH ở Liên xô khủng hoảng_ Ngày nay nước Nga thay thế…. (0,25 đ)