Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Đáp án môn Sử khối 10

Đáp án môn Sử khối 10

Administrator
Học kỳ I năm học 2013 - 2014

ĐÁP ÁN SỬ KHỐI 10

 

Câu 1: (3 đ) Thành tựu văn hóa phương đông

a. Sự ra đời của lịch pháp và thiên văn :

- Do nhu cầu sản xuất nông nghiệp nên con người biết được chu kỳ vận động của mặt trời, mặt trăng, mực nước song lên xuống. Thiên văn và lịch ra đời từ rất sớm

- Thành tựu : một năm có 365 ngày, dùng đồng hồ đo bong mặt trời

b. Chữ viết :

- Do nhu cầu ghi chép và lưu giữ

- Thành tựu :chữ tượng hình và chữ tượng ý

- Nguyên vật liệu: giấy papyrus (Ai Cập), mai rùa, lụa, thẻ tre (Trung Quốc), đất sét nung (Lưỡng Hà)

- Ý nghĩa :là phát minh lớn và là biểu hiện đấu tiên, cơ bản của văn minh loài người

c. Toán học :

-Do việc mua bán, xây dựng, đo đạc ruộng đất

-Thành tựu: Ai Cập: hình học, tính được pi =3,16…Lưỡng Hà: số học….Ấn Độ: số tự nhiên và số 0…

Ý nghĩa : còn thô sơ nhưng để lại kinh nghiệm quý cho bước phát triển cao hơn ở thời kỳ sau

d. Kiến trúc :

- Do xây dựng các công trình cho vua chúa

- Thành tựu: Kim tự tháp (Ai Cập), thành Babylon (Lưỡng Hà) , Vạn lý trường thành (Trung Quốc), Khu đền tháp ( Ấn Độ )

- Ý nghĩa; thể hiện tài năng và sức sáng tạo của con người

Thành tựu có ý nghĩa quan trọng nhất : là chữ viết

 

Câu 2 (2đ ) Nguyên nhân ra đời của thành thị : từ thế kỷ XI do tiến bộ của kỹ thuật sản xuất, thủ công nghiệp chuyên môn hóa cao, sản phẩm dư thừa, nhu cầu buôn bán và sản xuất hàng hóa phát triển

-Vai trò : phá vỡ nền kinh tế tự nhiên, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa giản đơn phát triển. Tạo không khí tự do dân chủ . Xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, thống nhất quốc gia dân tộc

Câu 3 (3 đ)

a. Nội dung chính sách của vua Acơ- Ba :

- Hòa đồng dân tộc, sắc tộc, tôn giáo

- Xây dựng chính quyền quan lại, không phân biệt

- Đo đạc lại ruộng đất để định mức thuế và thống nhất đo lường

- Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa nghệ thuật

b. Tác dụng :

Xã hội ổn định tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tựu mới, đất nước thịnh vượng

Câu 4 (2 đ)

-Thời kỳ hình thành: cư dân cổ là người Lào thơng, đến thế kỷ XII gọi là Lào lùm. Năm 1353: Pha Ngừm thống nhất lập nước Lang – Xang

-Thời kỳ phát triển: (Thế kỷ XV- XVIII ): đặc biệt là thời vua Xulin ha vông xa

-Thời kỳ suy vọng: cuối thế kỷ XVIII là một tỉnh của Xiêm, sau là thuộc địa của Pháp năm 1893