Trường THPT Thạnh Lộc

Giới thiệu

Đáp án môn Sinh khối 11

Đáp án môn Sinh khối 11

Administrator
Học kỳ I năm học 2013 - 2014

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN: SINH - KHỐI 11 - THỜI GIAN: 45 PHÚT

 

CÂU HỎI

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

Câu 1: (1,5điểm)

 

 

- Vai trò chung: Ni tơ là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu của thực vật

- Vai trò cấu trúc: Ni tơ  là thành phần  của hầu hết các hợp chất trong cây như :/ Prôtêin, axit nuclêic, diệp lục, ATP.. cấu tạo nên tế bào và cơ thể

- Vai trò điều tiết: Tham gia thành phần của các enzim, hoocmôn→ điều tiết các quá trình sinh lí, hoá sinh trong tế bào và cơ thê

 

0, 5

0,5

 

0,5

Câu 2:

(1,0 điểm)

 

1-      Cấu tạo chung:

+ Dịch tuần hoàn: Máu, hỗn hợp máu và dịch mô

+ Tim:Bơm, hút, đẩu máu trong mạch máu.

+ Hệ thống mạch máu: Động mạch, mao mạch, tĩnh mạch.

2-      Chức năng:

+ Vận chuyển các chất /từ bộ phận này đến bộ phận khác/ đáp ứng hoạt động sống của cơ thể.

 

0,25

0,25

0,25

 

0,25

Câu 3 :

(2 điểm)

 

 

1-Tính tự động của tim là gì? Hệ dẫn truyền tim gồm những bộ phận nào?

+ Tính tự động của tim là khả năng co giản tự động theo chu kỳ của tim/ do hệ dẫn truyền tim

2- Huyết áp là gì?

+  Huyết áp : là áp lực máu tác dụng lên thành mạch

+ Hệ dẫn truyền tim gồm: Nút  xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His, mạng Puôckin

3- Vận tốc máu là tốc độ máu chảy trong một giây

4- Chu kỳ hoạt động của tim:

+ Tim hoạt động theo chu kỳ

+ Gồm pha co tâm nhĩ (0,1s), pha co tâm thất (0,3s), pha dãn chung (0,4s)

+ một phút có khoảng 75 chu kỳ tim, nhịp tim:75lần/phút

 

0,5

 

 

0,25

0,25

0,25

 

0,25

0,25

0,25

Câu 4:

(3,5 điểm)

 

1- Tiêu hoá ở động vật là gì? Gồm những hình thức tiêu hoá nào?

+ Tiêu hoá là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản cho cơ thể hấp thụ

+ Tiêu hoá nội bào (thức ăn tiêu hoá trong không bào tiêu hoá) /và tiêu hoá ngoại bào (thức ăn tiêu hoá trong túi tiêu hoá hoặc ống tiêu hoá).

2- Nêu đặc điểm ống tiêu hóa của thú ăn thịt thích nghi với thức ăn thịt mềm giàu chất dinh dưỡng:

+ Ống tiêu hoá của thú ăn thịt có một số đặc điểm cấu tạo/ và chức năng thích nghi với thức ăn là thịt mềm, giàu chất dinh dưỡng.

+ Thú ăn thịt không nhai thức ăn, dùng răng cát, xé nhỏ thức ăn và nuốt

+ Răng cửa: gặm và lấy thịt ra khỏi xương

+ Răng nanh cắm và giữ mồi

+ Răng trước hàm và răng ăn thịt lớn cắt thịt thành những mảnh nhỏ.

+ dạ dày: 1 ngăn, to, chứa nhiều thức ăn/ thức ăn tiêu hoá cơ học, hoá học nhờ pepsin trong dạ dày giống ở người.

+ ruột non: ngắn hơn ở thú ăn thực vật./ trải qua quá trình tiêu hoá và hấp thụ như ỏ ruột người.

 

0, 5

 

0,5

 

 

 

0,5

 

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

 

0,5

Câu 5 :

(2 điểm)  

1.Hô hấp ở thực vật là gì?

+Hô hấp là quá trình ô xi hoá sinh học của tế bào sống. /Trong đó, các phân tử hữu cơ bị ôxi hoá đến CO2 và H2O/ đồng thời năng lượng được giải phóng /và một phần năng lượng đó được tích luỹ trong ATP.

2- Sự trao đổi khí động vật thích nghi môi trường  nước (ví dụ cá, tôm)

+ Mang có các cung mang, trên cung mang có các phiến mang có bề mặt mỏng, chứa nhiều mao mạch máu.

+ Khí O2 trong nước khuếch tán qua mang vào máu, khí CO2 khuếch tán từ máu qua mang vào nước.

+ Dòng nước qua mang liên tục nhờ đóng mở của miệng, nắp mang, diềm nắp mang.

+ Dòng nước chảy bên ngoài mao mạch ngược chiều với dòng với dòng máu chảy trong mao mạch à tăng hiệu quả trao đổi khí.

 

1,0

 

 

 

0,25

 

0,25

 

0,25

0,25