Trường THPT Thạnh Lộc

Giới thiệu

ĐÁP ÁN MÔN NGỮ VĂN KHỐI 12

Administrator
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015

I. PHẦN I: ĐỌC HIỂU: ( 2đ )

HS  được 1 điểm khi trả lời được các biện pháp nghệ thuật sau:

 • NT đối , NT ẩn dụ, NT cường điệu, hoán dụ. ( Nếu học sinh trả lời được từ 2 ý trở lên thì cho 1đ).
 • Trong trình bày học sinh diễn đạt được 2 ý sau:

+Vai trò của nhà văn là truyền tải đạo lí, đạo đức, nhân nghĩa…0,5 đ

+Nhà văn phải là chiến sĩ, chiến đấu chống cái xấu , cái ác: 0,5đ

 • HS hiểu vấn đề nội dung hai câu thơ, trình bày theo ngôn ngữ của các em nhưng vẫn đúng kiến thức.

II. NGHỊ LUẬN VĂN HỌC VÀ XH: ( 8đ ):

Thang điểm :

     + NLVH : 5đ

     +NLXH : 3đ

 • Về kĩ năng :
 • Hs biết cách trình bày một văn bản NL, gồm hai vấn đề
 • HS biết cách liên kết, kết hợp hợp lí hai vấn đề  NLVH và NLXH trong một bài văn nghị luận.
 • Đảm bảo bố cục hợp lý của ba phần trong bài văn

NLVH

 • Về nội dung :
 • HS phân tích cảm nhận được nội dung của đoạn thơ : sự hi sinh, mất mát trong chiến tranh của người lính TT, lí tưởng sống cao đẹp, cái nhìn trân trọng, sự cảm phục của tác giả và đồng đội, những người còn sống,khẳng định Tổ Quốc luôn nhớ ơn họ.
 • Về nghệ thuật :
 • HS xác định được nghệ thuật và giá trị sử dụng trong đoạn trích :

     + Nhiều từ Hán Việt -> sự trang trọng

      + Nói giảm, nói tránh -> giảm sự bi thương

     + Đảo ngữ, ẩn dụ, sáng tạo từ ngữ -> tăng giá trị gợi hình, gợi cảm xúc, biểu cảm.

Cho điểm : NLVH

 • 4, 5- 5 đ : đảm bảo những yêu cầu trên, diễn đạt mạch lạc, có thể vài lỗi diễn đạt, có cách viết sáng tạo.
 •  3- 4 : đảm bảo những yêu cầu trên, có thể mắc vài lỗi diễn đạt, kiến thức còn thiếu một vài ý nhỏ, chưa đầy đủ nghệ thuật.
 • 1,5- 2,5 đ: chưa đảm bảo về mặt nội dung , nghệ thuật, chỉ phân tích , diễn xuôi , được khoảng nửa số ý ( 50% yêu cầu )
 • 0,5 – 1 đ : viết một đoạn văn ngắn, hoặc diễn xuôi sơ sài, lan man.

NLXH : 3đ

+ Về kĩ năng :

 • HS biết cách chuyển ý, liên kết giữa kết bài của NLVH và mở bài của NLXH.
 • Đảm bảo các bước cơ bản trong bài NLXH : giải thích, bàn bạc, nêu ý kiến, dẫn chứng, phê phán, mở rộng, liên hệ bản thân

    + Về nội dung:

 • HS xác định được lý tưởng là gì ? Sống như thế nào là có lý tưởng : sống có mục đích tốt đẹp, có hướng phấn đấu,có khát vọng, hoài bão vì dân tộc, vì đất nước.
 • Chính lý tưởng đó làm cho cuộc sống con người trở nên có giá trị, được mọi người trân trọng.
 • Có dẫn chứng phù hợp với nội dung của câu nói, vấn đề.
 • HS biết phê phán những con người sống ích kỉ, cá nhân, không có lý tưởng

Cho điểm :

 + 2,5 – 3đ : HS đảm bảo những yêu cầu trên, lập luận chặt chẽ, ngôn ngữ thuyết phục, chấp nhận bài viết sáng tạo, hợp lý.

+ 1,75 – 2,25đ : HS có thể đảm bảo những yêu cầu trên, nhưng diễn đạt còn yếu, thiếu một vài nội dung

+ 1- 1,5 đ : đảm bảo các bước, nhưng nội dung còn sơ sài, đôi chỗ viết lan man, thiên về kể chuyện, chứng minh.

+ 0,5- 0,75 đ : viết đoạn, hoặc quá ngắn, viết sơ sài, lạc đề, lan man

+ 00 đ : không làm bài

 + NẾU TRONG  TRƯỜNG HỢP VIẾT 2 BÀI : GV CHẤM HAI BÀI, LẤY ĐIỂM BÀI NÀO CAO NHẤT, KHÔNG + CẢ HAI BÀI