Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Đáp án môn Địa khối 11

Đáp án môn Địa khối 11

Administrator
Học kỳ I năm học 2013 - 2014

ĐÁP ÁN ĐỊA LÝ KHỐI 11

 

Câu 1: (3 điểm) đặc điểm ngành công nghiệp Hoa Kì

- Là ngành tạo nguồn hàng  xuất khẩu  chủ yếu của HK

- Tỉ trong giá trị sản lượng  công nghiệp trong GDP có xu hướng giảm năm 2004 là 19,7%

- Gồm ba nhóm ngành :

+ CN chế biến

+ CN điện lực

+ CN khai khoáng

- Cơ cấu giá trị sản lượng  giữa các ngành công nghiệp có sự thay đổi:

+ giảm tỉ trong các ngành CN truyền thống :luyện kim , dệt…

+ tăng tỉ trong các ngành CN hiện đại :hàng không vũ trụ, diện tử…

- Hiện nay sản xuất CN mở rộng xuống phía nam và ven TBD

Câu 2: (3 điểm) quá trình hình thành và phát triển liên minh Châu Âu (EU)

- Nhằm tăng cường  quá trình liên kết ở châu Âu

- Năm  1951các nước Pháp , Đức , Ý,Bỉ , Hà Lan ,Luc xambua đã thành lập cộng đồng than  và thép châu âu

- Năm 1957 sáng lập cộng đồng kinh tế châu âu

- Năm 1958 cộng  đồng nguyên tử châu âu

- Năm 1967 cộng đồng châu âu được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức trên

- Năm 1993 đổi tên thành liên minh châu âu

- Eu ngày càng mở rộng về số lượng thành viên  và phạm vi lãnh thổ. Năm 2007 có 1 thành viên

Câu 3:Vẽ biểu đồ

- vẽ đúng, đẹp, chính xác (3đ)

- thiếu đơn vị, tên, số liệu ( trừ 1đ)

- nhận xét (1đ)