Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

Đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

Administrator
(Nguồn từ Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm

Đề môn Toán                       Đề môn Ngữ văn                   Đề môn Lịch sử                   Đề môn Địa lý

Đáp án môn Toán                 Đáp án môn Ngữ văn            Đáp án môn Lịch sử             Đáp án môn Địa lý

Đề môn Vật lý 169           293     318     536      648      759       Đáp án môn Vật lý             

Đề môn Hóa học 136       357     468     526      814      951       Đáp án môn Hóa học 

Đề môn Sinh học 147      428     592     625      713      936       Đáp án môn Sinh học

Đề môn Tiếng Anh 168    259     415     642      852      975       Đáp án môn Tiếng Anh