Trường THPT Thạnh Lộc

Thông báo

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022

Administrator
Ngày kiểm tra 12/3/2022

Khối 12

                  Văn          Hóa (TN - XH)

Khối 11

                  Toán         Sử (TN - XH)

Khối 10

                   Văn          Hóa