Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Địa

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023 - Ngày 12/11/2022

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023 - Ngày 12/11/2022

Administrator

KHỐI 10             ANH            HÓA

 

KHỐI 11             ANH             ĐỊA ( TN - XH )

 

KHỐI 12             ANH             SINH ( TN - XH )