Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Địa

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023 - Ngày 05/11/2022

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023 - Ngày 05/11/2022

Administrator
NGÀY 05/11/2022

KHỐI 12:  TOÁN    -    GDCD (XH - TN)

KHỐI 11:   TOÁN    -    GDCD (XH - TN)

KHỐI 10:    VĂN     -     ĐỊA