Trường THPT Thạnh Lộc

Thông báo

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ - HK2 - NGÀY 18/03/2023

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ - HK2 - NGÀY 18/03/2023

Administrator

KHỐI 12         GDCD (TN - XH)                 TOÁN

KHỐI 11         SINH                                       LÝ (TN - XH)             SỬ (TN - XH)

KHỐI 10         ANH                                        HÓA