Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Địa

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ - HK2 - NGÀY 01/04/2023

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ - HK2 - NGÀY 01/04/2023

Administrator

KHỐI 12           ANH                SINH (TN  --  XH)

KHÔI 11           TOÁN              GDCD

KHỐI 10           VĂN                ĐỊA