Trường THPT Thạnh Lộc

Thông báo

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI  HỌC SINH GiỎI LỚP 12 THPT CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2015-2016

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI HỌC SINH GiỎI LỚP 12 THPT CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2015-2016

Administrator
STT Môn Họ Tên ng.sinh t.sinh n.sinh Nơi sinh Trường Giải
1 Địa Nguyễn Thị Nhung 5 12 1998 Bình Phước THPT Thạnh Lộc Nhất
2 Địa Nguyễn Thị Thu Thảo 12 7 1998 Nam Định THPT Thạnh Lộc Nhất
3 Địa Nguyễn Thị Cẩm Thúy 15 3 1998 TP.HCM THPT Thạnh Lộc Ba
4 Sinh học Nguyễn Ngọc Phụng 20 6 1998 TP.HCM THPT Thạnh Lộc Nhì
5 Ngữ văn Thới Thị Kim Hương 14 7 1998 TP.HCM THPT Thạnh Lộc Ba
6 Ngữ văn Lê Thị Kim Anh 13 12 1998 Hà Nội THPT Thạnh Lộc Ba