Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA

Administrator
GIỮA KỲ 1 NĂM HỌC 2014 -2015

TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2014 - 2015

STT HỌ TÊN GV Chức
vụ
 Ngày 13/10/2014  Ngày 14/10/2014  Ngày 15/10/2015
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
1 Mai Thị  Nở Giám sát       x x x
2 Nguyễn Thị Ngọc  Trinh Giám thị       x x x
3 Trương Thị Thúy  Oanh Giám thị       x x x
4 Trần Hương  Giang Giám thị       x x x
5 Hồ Nguyễn Minh  Trung Giám thị       x x x
6 Lương Thị Kim  Loan Giám thị       x x x
7 Kiều Ngọc Doanh  Doanh Giám thị       x x x
8 Phạm Thị  Ngà Giám thị       x x x
9 Nguyễn Xuân  Quy Giám thị       x x x
10 Nguyễn Văn Minh Giám thị       x x x
11 Đặng Anh  Giám thị       x x x
12 Nguyễn Thị Bảo  Quỳnh Giám thị       x x x
13 Nguyễn Anh  Tuấn Giám thị       x x x
14 Lê Trọng Hương  Trang Giám sát x x x x    
15 Đinh Thị Hồng  Vân Giám thị x x x      
16 Trương Đinh  Nhân Giám thị x x x      
17 Lê Hà  Phương Giám thị x x x      
18 Vũ Văn  Tuấn Giám thị x x x      
19 Lê Quang  Quý Giám thị x x x      
20 Trịnh Thị  Giang Giám thị x x x      
21 Nguyễn Quốc  Ân Giám thị x x x      
22 Vũ Ngọc  Hải Giám thị     x x x x
23 Nguyễn Thị Thanh  Tuyền Giám thị     x x x x
24 Nguyễn Thị Thu  Trang Giám thị     x x x x
25 Đỗ Ngọc  Linh Giám thị x     x x x
26 Võ Thị Kim  Ngân Giám thị x     x x x
27 Nguyễn Thị Diễm My Giám thị x     x x x
28 Võ Ngọc  Phượng Giám thị x x x      
29 Nguyễn Thị Thanh  Vân Giám thị x x x      
30 Phạm Thị  Giám thị x x x      
31 Trần Thị Nguyệt  Hằng Giám thị x x x      
32 Phạm Thị Ánh  Sao Giám thị x x x     x
33 Trần Nhật Phi  Phi Giám thị x x x     x
34 Trần Văn  Thanh Giám thị x x x     x
35 Lê Thu  Hương Giám thị x x x     x
36 Chung Thị Phương  Thủy Giám thị       x x x
37 Bùi Thị  Do Giám thị     x x x x
38 Dương Thị Thanh  Trúc Giám thị       x x x
39 Lê Thị Thảo  Sương Giám thị       x x x
40 Trần Văn  Tiến Giám thị x x   x    
41 Hùynh Kim  Lan Giám thị   x   x x x
42 Nguyễn Thị  Giang Giám thị     x x x x
43 Trần Kim  Xuân Giám thị     x x x x
44 Nguyễn Thị Kim  Nguyên Giám thị     x x x x
45 Trịnh Thị Diễm  Phúc Giám thị   x   x x x
46 Ngô Thị Hoa  Hiền Giám thị     x x x x
47 Lê Thị  Lệ Giám thị     x x x x
48 Bùi Thị Thu  Trang Giám thị     x x x x
49 Nguyễn Thị  Giám thị       x x x
50 Nguyễn Thiên  Loan Giám sát x x x      
51 Trần Ngọc  Anh Giám thị x x x      
52 Trương Thị Mộng Kim  Thu Giám thị x x     x x
53 Đinh Kim  Oanh Giám thị x x x      
54 Trần Đặng Hồng  Ân Giám thị x x     x x
55 Bùi Ngọc Bảo  Vi Giám thị x x x      
56 Lê Anh  Văn Giám thị x x x      
57 Trần Văn  Tiếp Giám thị x x x      
58 Phan Văn  Thìn Giám thị x x x      
59 Võ Ngọc  Châu Giám thị x x x      
60 Huỳnh Anh  Tuấn Giám thị x x x      
61 Ngô Thị Thanh  Hiền Giám thị x x x      
62 Đặng Tịnh Quỳnh Giám thị x x x      
63 Nguyễn Huy  Tâm Giám thị x x x