Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA LẠI

Administrator
NĂM HỌC 2015 - 2016

                                 DANH SÁCH COI KIỂM TRA LẠI

                                           NĂM HỌC 2015 -2016

Thời gian tập trung :  Có mặt đúng 7 giờ 45 phút  để bắt đầu làm việc

STT HỌ TÊN GV Chức vụ  Ngày 20/6/2016  Ngày 21/6/2016  Ngày 22/6/2016
8h00 8h00 8h00
1 Đinh Thị Hồng  Vân TKHĐ x   x
2 Ngô Thị Thanh  Hiền TKHĐ   x  
3 Lê Trọng Hương  Trang Giám sát x x x
4 Đỗ Ngọc  Linh Giám thị x    
5 Đinh Kim  Oanh Giám thị x    
6 Trịnh Thị Diễm  Phúc Giám thị x    
7 Vũ Văn  Tuấn Giám thị   x  
8 Nguyễn Thị  Giang Giám thị   x  
9 Bùi Thị  Do Giám thị     x

 

                      DANH SÁCH CHẤM KIỂM TRA LẠI

                                NĂM HỌC 2015 -2016

* GHI CHÚ: - Thời gian tập trung:  Có mặt đúng 07h30 ngày 23 tháng 6 năm 2016.

STT HỌ TÊN GV Môn Ghi chú
1 Trương Thị Thúy  Oanh Thư ký  
2 Nguyễn Thị Ngọc  Trinh Toán  
3 Kiều Ngọc Doanh  Doanh Toán  
4 Lê Hà  Phương  
5 Vũ Văn  Tuấn  
6 Trần Thị Thảo Uyên  
7 Lê Quang  Quý  
8 Vũ Ngọc  Hải Hóa  
9 Đỗ Ngọc  Linh Hóa  
10 Chung Thị Phương  Thủy Sinh   
11 Lê Ngọc Phương Linh Sinh   
12 Nguyễn Thị  Giang Sử  
13 Trần Văn  Tiến Sử  
14 Trần Kim  Xuân Địa  
15 Nguyễn Thị Kim  Nguyên Địa  
16 Vũ Thị Khánh Ly Văn  
17 Trần Văn  Thanh Văn  
18 Trương Thị Mộng Kim  Thu Anh  
19 Đinh Kim  Oanh Anh