Trường THPT Thạnh Lộc

Thông báo

DANH SÁCH BẢNG MÃ TRƯỜNG - PHƯỜNG - QUẬN - THÀNH PHỐ

Administrator
BẢNG MÃ DÙNG ĐỂ GHI TRONG HỒ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016
MA_TINH MA_TRUONG TEN_TRUONG DIA CHI MA_QUANHUYEN DTNT KHU VUC
02 049 THPT Thạnh Lộc TL30, KP1, P.Thạnh Lộc, Q.12 12   KV3

 

xem thêm thông tin