Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Đăng ký danh sách học sinh dự thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa tháng 02/2022 - Phòng Trung Học

Administrator

Triển khai công văn số 3013/SGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức thi Nghề phổ thông năm học 2020 – 2021, Phòng Giáo dục Trung học hướng dẫn một số nội dung đăng ký thi Nghề phổ thông cấp Trung học phổ thông như sau:

1. Các Trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT) đăng ký học sinh dự thi trên phần mềm quản lý Sổ điểm điện tử của trường, sau đó đồng bộ và kiểm tra, so dò danh sách đã đăng ký dự thi trên trang quanly.hcm.edu.vn

Lưu ý: Các đơn vị phải đảm bảo tính chính xác các thông tin của học sinh đăng ký dự thi.

2. Các Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX tải mẫu danh sách đăng ký dự thi (tập tin đính kèm), nhập danh sách học sinh đăng ký dự thi (đảm bảo chính xác thông tin) và gửi danh sách đăng ký dự thi TẠI ĐÂY.

3. Học sinh đang học tại trường nào (năm học 2021-2022) thì đăng ký dự thi tại trường đó (Nếu học sinh mới chuyển đến trong năm học này thì sử dụng kết quả môn Nghề phổ thông trong học bạ để tạm thay cho hồ sơ Nghề).

4. Thời hạn hoàn tất đăng ký dự thi: 26/11/2021.

File thứ 1: mau-danh-sach-nghe-tt-gdtx_1711202115547.xlsx
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học