Trường THPT Thạnh Lộc

Tin nhà trường

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023

Nguyễn Thị Mai Hiên
Để việc giáo dục học sinh đạt được hiệu quả tốt đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình, cần sự nhất trí giữa nhà trường và các bậc phụ huynh về tất cả các mặt, các hoạt động trong việc giáo dục học sinh.

Với mong muốn để quý phụ huynh có được cái nhìn chi tiết, sát sao về những hoạt động của nhà trường, từ đó phối hợp và tạo điều kiện cho nhà trường xây dựng một môi trường học tập tốt cho con em ngày 09/10/2022 trường THPT Thạnh Lộc tổ chức Đại hội cha mẹ học sinh năm học 2022-2023. Đó là lý do của buổi đại hội ngày hôm nay.

Một số hình ảnh tại đại hội

Tuyên bố lí do và giới thiệu đại biểu

Tham dự Đại hội cha mẹ học sinh gồm có Đại diện BGH nhà trường, Ban đại diện CMHS nhiệm kì 2021 - 2022 và trưởng ban đại diện phụ huynh của 40 tập thể  lớp

Cô Phạm Thị Bình - Hiệu truưởng nhà trường báo cáo tóm tắt kết quả tổng kết năm học 2021 - 2022 và trọng tâm nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 của nhà trường.

Ông Lương Thanh Nam - Trưởng ban Đại diện CMHS nhiệm kỳ 2021-2022. Báo cáo tổng kết công tác của Ban Đại diện CMHS năm học 2021 - 2022 và phương hướng hoạt động của Ban Đại diện CMHS năm học 2022 - 2023.

PHHS đóng góp ý kiến

Đại diện BGH nhà trường tiếp thu và trả lời ý kiến CMHS

Ban Đại diện CMHS nhiệm kỳ 2021 - 2022 tuyên bố mãn nhiệm kỳ

Ban đại diện CMHS năm học 2022-2023 ra mắt nhận nhiệm vụ 

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao trong công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường, tạo tiền đề tốt đẹp cho các hoạt động của nhà trường trong năm học 2022 – 2023.

Bài viết: cô Mai Hiên