Trường THPT Thạnh Lộc

Tin nhà trường

Đại hội Đại biểu Cha mẹ học sinh năm học 2020 – 2021 trường THPT Thạnh Lộc

Nguyễn Thị Mai Hiên
Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2020, tại Hội trường trường THPT Thạnh Lộc đã diễn ra Đại hội Đại biểu Cha mẹ học sinh(CMHS) nhiệm kỳ 2020 – 2021. Tham dự đại hội có Ban giám hiệu nhà trường, Ban đại diện CMHS nhiệm kỳ 2019 – 2020 và các Ông, Bà là trưởng ban, phó ban đại diện của 40 lớp trong toàn trường; tất cả đã làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện CMHS nhiệm kỳ 2019 – 2020 và triển khai Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2021.

Một số hình ảnh trong đại hội

Phạm Thị Bình – Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 2021.

Chi hội trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2019 -2020 thông qua báo cáo kết quả hoạt động.

Chi hội trưởng các lớp đóng góp, phát biểu ý kiến cho đại hội

Cô Phạm Thị Bình – Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường tiếp thu và trả lời ý kiến của CMHS

Trưởng ban đại diện CMHS nhiệm kỳ 2019 - 2020 trả lời ý kiến trong Đại hội

  Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học  2019 - 2020 mãn nhiệm kỳ.

 Đại hội nhất trí bầu ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2020 - 2021.

Trên cơ sở kết quả hoạt động trong năm học qua, đại hội cha mẹ học sinh Trường THPT Thạnh Lộc đã nhất trí 100% với các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch của nhà trường trong năm hoc 2020 - 2021. Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh sẽ tăng cường các biện pháp nhằm phối hợp tốt với nhà trường để hoàn thành các chỉ tiêu mà nhà trường đã đề ra.

Hình ảnh: Thầy Sang

Bài viết: Cô Mai Hiên